Nabíráme

Biometricky podepisované smlouvy

Společnost AXA nabídla klientům možnost uzavření pojistné smlouvy prostřednictvím biometrického podpisu i v případě, že je sjednána externím poradcem.

Biometricky podepisované smlouvy

Řešení:

Na řešení se společně s AXA podílela společnost Partners, s níž jsme spolupracovali na zajištění hladkého přenosu dat mezi podpisovými tablety a interními databázemi obou společností. Poskytli jsme tak unikátní řešení ve formě „datového mostu“ mezi dvěma subjekty pojišťovacího trhu a vyřešili jsme problém nejednotnosti vstupů a výstupů odlišných interních systémů. Velký důraz byl kladen na bezpečnost řešení, proto je biometricky podepsaná smlouva šifrována bezpečnostním certifikátem a automaticky ověřována u poskytovatele finančního produktu. Pro klienty znamená možnost sjednání smlouvy biometrickým podpisem méně starostí a okamžité čerpání výhod plynoucích z pojistného produktu. Smlouvu dostávají do své e-mailové schránky.

Zadání:

Společnost AXA bere digitalizaci v pojišťovnictví vážně, proto se rozhodla, že umožní klientům sjednávání pojistných smluv kromě klasické cesty také prostřednictvím tzv. sign padů (podpisových tabletů). Tento benefit, který už tři roky využívá ve vlastní síti, se rozhodla rozšířit i pro poradce externích sítí. Pro pojišťovacího zprostředkovatele i klienta odpadají některé kroky dříve potřebné při uzavření smlouvy. Smlouva může nabýt platnosti ihned na místě po podepsání klientem.