Nabíráme

Certifikační web společnosti IES

IES je největší certifikační společností se zaměřením na školství. Certifikuje jednotlivé školy a jejich absolventům následně vydává certifikát platný v celé EU, který mladým lidem usnadní získání prvního zaměstnání.

Certifikační web společnosti IES

Řešení A-WebSys

Po důkladné analýze jsme vytvořili internetovou aplikaci, která nejen splňuje požadované zadání, ale přináší i mnoho funkcí navíc. Podařila se také integrace s ostatními aplikacemi a databázemi, které IES využívá, čímž bylo dosaženo zvýšení efektivity celého procesu od zadání dat, přes vystavení certifikátu až po kontrolu a reporting.
Až vaše ratolest přinese domu certifikát IES, bude to znamenat, že jste vybrali kvalitní školu. Až budete mít aplikaci od nás, zvolili jste kvalitního partnera.

Zadání

IES pro svou práci potřebuje kvalitně zpracovanou databázi institucí a jejich absolventů. Musí mít systém pro vydávání certifikátů, který umožní generovat certifikáty a jejich tisk, vytvářet přehledy a statistiky. Navíc zde také musí být možné veřejné ověření pravosti vystaveného certifikátu. Celý projekt včetně generování certifikátů je ve dvaceti jazycích s možností do budoucna přidat i jazyky asijské oblasti.