Nabíráme

CRM systém

Po vyhraném výběrovém řízení jsme s plným nasazením začali práce na projektu vytvoření komplexního systému řízení vztahů se zákazníky včetně integrace stávajících subsystémů do jednoho celku.

CRM systém

Po úspěšně provedeném testování došlo k nasazení celého CRM systému. Stanovené cíle byly splněny a již nyní je viditelná personální úspora, ale také zvýšená retence klientů IES. Nezbývá tedy než popřát mnoho spokojených uživatelů a zákazníků.

Díky historickému vývoji se i IES, tak jako mnoho jiných firem, potýkal s roztříštěností dat ukládaných v různých aplikacích a databázích. Vznikla logická potřeba data nejen optimalizovat, ale také sjednotit jejich správu. V první etapě jsme vyvinuli jádro celého systému, které je postavené na nejnovější verzi našeho vývojového prostředí WebAdmin. To jsme dále rozšiřovali o specifické moduly, jako je správa institucí, certifikátů, CRM a dalších. V další etapě bylo nutno migrovat původní data z několika databází do nové databázové struktury.