Nabíráme

Tvorba elektronických formulářů FiP

Několik tisíc poradců společnosti Partners se každý den stará o to, aby jejich klienti dostali ty nejvýhodnější finanční služby. Pro svou práci musí komunikovat s velkým množstvím finančních institucí působících na českém trhu.

Tvorba elektronických formulářů FiP

A-WebSys jako vítěz výběrového řízení dostal za úkol realizovat elektronické formuláře nad jednotným frameworkem. Každý formulář musí obsahovat validační pravidla a často také napojení na interní systémy Partners nebo jednotlivých finančních ústavů. Pomocí webservices provádíme načítání informací o klientech a jejich předvyplnění do formulářů, modelaci smluv a po validaci také finální návrhy smluvních ujednání. Tyto návrhy jsou pak generovány ve formátu PDF a poradce má možnost je vytisknout a předložit klientovi k podpisu.

V současné době byly již realizovány formuláře pro Unicredit Bank, Allianz, Pioneer Funds, BNP Paribas Cardif. V přípravě jsou další formuláře pro Komerční banku, Hypoteční banku, ČPP, Generali, Pojišťovnou České spořitelny a další finanční ústavy.

Každá z těchto institucí má vlastní požadavky pro podklady ke smlouvám. Tyto požadavky se tak musí odrazit ve formulářích, které finanční poradce Partners vyplňuje.

Výchozí stav

Poradci mají k dispozici většinou papírové formuláře pro konkrétní produkty. Před tím, než je formulář s klientem vyplněn, musí poradce ověřit jeho aktuálnost. Následně formulář s klientem vyplní a odešle do centrály. Pokud je ve formuláři chyba, je vrácen a poradce musí s klientem formulář znovu vyplnit. I přes maximální snahu všech stran je tento proces neefektivní a díky lidskému činiteli se nelze vyvarovat chybám.

Cílový stav

Poradci se přihlašují přes intranet do jednotného systému, kde naleznou vždy aktuální verze formulářů. Při elektronickém vyplnění je ihned provedena validace dat a formulář umožní vypočítat on-line některé hodnoty. Poradce má možnost tisknout libovolný počet modelových smluv. Po odsouhlasení klientem dochází k odeslání formuláře do finančního ústavu, který jej může ihned akceptovat.