Nabíráme

Intranet pro zaměstnance - FNUSA ICRC

Dalším dokončeným projektem je Intranet pro zaměstnance Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jelikož se jedná o rozsáhlý projekt pro vědecko-výzkumné centrum, bylo nutné v aplikaci vytvořit složitý systém oprávnění.

Intranet pro zaměstnance - FNUSA ICRC

Nespornou výhodou aplikace je i frontendová administrace, která umožní upravovat dokumenty okamžitě, pokud k nim má návštěvník kompetence.

 

Významnou funkci plní i modul kalendář, který rozposílá pozvánky ve formátu iCal a je propojen s e-mailovým klientem, v tomto případě Outlookem, takže jsou uživatelé o akcích informováni automaticky e-mailem. V případě, že k tomu má uživatel oprávnění, zobrazí se mu v kalendáři i možnosti činností, které může vykonávat např. editování či mazaní. Součástí aplikace je i modul novinek, archiv a přímý vstup do administrace systému.

 

Těší nás svěřená důvěra i spolupráce s významnou institucí FNUSA a věříme, že dodané řešení její zaměstnanci ocení. Pokud i vy potřebujete lepší nástroj pro interní komunikaci, neváhejte nás kontaktovat.

Cílem projektu bylo vyvinout dobrý nástroj sloužící pro interní komunikaci zaměstnanců, jenž usnadní a zdokonalí i sdílení informací v rámci instituce.

 

Klient nám nejprve dodal podklady a grafický návrh. A-WebSys poté zajistil jeho nakódování a nasadil intranet na systém Vanilla2. Co vše umí? Aplikace nyní obsahuje několik modulů, které jsou rozšířeny o další funkce, aby zcela vyhovovala požadavkům klienta.

 

Jedním z nich je například modul přihlašování s využitím protokolu LDAP. Díky tomuto protokolu se uživatel po přihlášení dostane jen k těm dokumentům, ke kterým má oprávnění. Dalšími důležitými moduly intranetu jsou reporting, kde uživatel najde přehled všech projektů, včetně událostí, výpisu činností a aktuálnosti stavů s nimi spojených.