Nabíráme

Web a webdesign - Primeros University

Primeros University je největší univerzita sexu v Čechách. A-WebSys s dodanou grafikou vyrobil rozsáhlou prezentaci s mnoha akcemi, které systém zpracovává automaticky. Základem celé aplikace je systém pro semináře. Prezentace obsahuje dohromady přes 40 seminářů ve čtyřech jazykových mutacích, systém pro soutěže a osobní profily studentů.

Web a webdesign - Primeros University


Studenti si pro splnění přijímací zkoušky mohou editovat svůj profil, včetně fotografií, videí z youtube apod. Po absolvování celé univerzity získá student diplom se svým jménem a může si jej vytisknout či sdílet na sociálních sítích.

Takže – pokud se chcete přiučit sexu, neváhejte a studujte Primeros University. A pokud požadujete pořádnou aplikaci pro e-learning, neváhejte a obraťte se na nás! - Projekt byl realizován pro reklamní agenturu united people.

Engine by A-WebSys

Veselá grafika byla nasazena na aplikaci od A-WebSys. Zajistili jsme kompletní administraci pro správu překladů jednotlivých textů do čtyř jazykových mutací. České semináře se staly výchozími a semináře v jiných jazycích přebírají jejich vlastnosti. Díky tomu odpadává únavné vkládání totožných informací a fotografií do všech jazykových verzí. Administrátor pouze přidá hlavní seminář a v konkrétní mutaci již stačí doplnit pouze překlady textů.

Celá aplikace „hlídá“ průchod studiem jednotlivých studentů. Studenti nejprve musí splnit podmínky k přijetí, poté postupně absolvují semináře a k závěrečné zkoušce na jednotlivých fakultách jsou připuštěni až po absolvování 80 % všech seminářů na dané fakultě. Součástí administrace je přehledná tabulka, v níž jsou zobrazeny přehledy o počtu absolvovaných seminářů, úspěšnost v jednotlivých seminářích atd.