Nabíráme

Systém objednávek

Ve spolupráci s brněnskou reklamní agenturou GREP design jsme převzali správu rozsáhlého systému objednávek pro předního výrobce kuchyní, firmu Sykora kuchyně.

Systém objednávek

V rámci našich úprav jsme např. doprogramovali možnost napojení zahraničních poboček klienta a další části. V rozsáhlém systému cenotvorby některých produktů bylo nutné ošetřit všechny krajní stavy. Úpravou prošly i některé části jako generování PDF dokumentů či přesuny objednávek do centrály společnosti Sykora kuchyně.

Výzvou i zajímavou zkušeností bylo převzít rozpracovaný projekt, dokončit chybějící části, provést modernizaci kódu a doplnit nové funkční celky.

Systém obsahuje řadu funkcionalit, které jsou rozděleny do dvou základních částí – administrace a e-shop. Obě části pracují nad rozsáhlou databází, která je provozována na PostgreSQL. Některé kategorie obsahují až 35 tisíc druhů produktů, což klade zvýšené nároky na práci s databázemi. Nelehkým úkolem bylo provést analýzu stávajícího zdrojového kódu a identifikovat veškerá rizika.

Po provedení analýzy jsme postupně začali doplňovat nové funkčnosti systému a opravovat některé předchozí nesrovnalosti, které jsme převzali se správou systému.