Nabíráme

Tvorba elektronických formulářů

Využití online prostředí umožňuje investičním poradcům Pioneer Investments pracovat s aktuálními informacemi a současně jim usnadňuje komunikaci s klienty i správu jejich investic. Hovoříme tak o jednom z předpokladů pro poskytování prvotřídních služeb.

Tvorba elektronických formulářů

Po zadání dat je provedena jejich validace. Na základě algoritmů pak dochází k výpočtu některých údajů on-line, případně přímo k elektronickému uzavírání smluv.

Ceníme si důvěry, kterou v nás vložila společnosti Pioneer Investments při realizaci projektu, a doufáme, že jeho konečný výsledek jí přinese mnoho spokojených klientů.

Vytvořili jsme on-line investiční formulář, který je využíván investiční společností Pioneer Investments v procesu poskytování služeb v oblasti kolektivního investování. Součástí interního systému společnosti je od začátku roku 2016.

Formulář představuje rozhraní pro práci s údaji klientů a umožňuje jejich efektivní zpracování.