Nabíráme

Tvorba elektronických formulářů pro AXA

Společnost AXA nabízí komplexní služby v oblasti pojištění osob a majetku a specializuje se i na produkty, které se týkají spoření na důchod a investic do fondů. Pro tuto společnost jsme vytvořili dva elektronické formuláře.

Tvorba elektronických formulářů pro AXA

Formulář pro investiční pojištění obsahuje navíc kalkulaci pojistných částek. Poradce má tak možnost stažení modelace investic, včetně grafu zhodnocení investičního pojištění. Návrhy jsou generovány ve formátu pdf., stačí tedy dokument vytisknout a předložit jej klientovi.

Jsme rádi, že jsme pracovali na projektu pro společnost AXA, a věříme, že námi dodané řešení jí přinese více klientů. Potřebujete vytvořit elektronický formulář? Obraťte se na nás.

Oba mohou být součástí intranetů poradenských sítí, které tyto produkty  nabízí. Slouží k modelaci smluv a po jejich validaci také k návrhům smluvních ujednání. Jeden z elektronických formulářů je určen ke sjednání investičního životního pojištění a druhý k životnímu pojištění.

Formuláře jsou postaveny na našem systému Vanilla2 a jsou napojeny na webové služby společnosti AXA. Po vyplnění potřebných informací, které se stahují z interního systému AXA, je možné uzavřít smlouvu elektronicky.