Nabíráme

Vytvoření elektronického formuláře pro Generali Investments CEE

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. je součástí mezinárodní finanční skupiny Generali, jedné z největších světových pojišťovacích skupin. V současnosti je Generali Investments CEE největší investiční společností působící na českém trhu a nabízí komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím. 

Vytvoření elektronického formuláře pro Generali Investments CEE

Po zadání dat je provedena jejich validace. Na základě algoritmů pak dochází k výpočtu některých údajů on-line, případně přímo k elektronickému uzavírání smluv.

Ceníme si, že jsme pro Generali Investments CEE mohli projekt realizovat, a doufáme, že jeho konečný výsledek jí přinese mnoho spokojených klientů.

Vytvořili jsme on-line investiční formulář, který je využíván investiční společností Generali Investments CEE v procesu poskytování služeb v oblasti kolektivního investování. Součástí interního systému společnosti je od července 2015.

Formulář představuje rozhraní pro práci s údaji klientů a umožňuje jejich efektivní zpracování.