Nabíráme

Webová prezentace WMW Production

Pro společnost WMW - Production s. r. o. jsme vytvořili novou webovou prezentaci odrážející její vizi poskytovat zákazníkovi maximální servis, pohodlí a jistotu.

Webová prezentace WMW Production

Řešení
Na míru zadavatele jsme vytvořili grafický návrh nových webových stránek a po jeho odsouhlasení naši kodéři připravili webové šablony. Podíleli jsme se také na obsahové koncepci webu a konzultovali výběr textů. Výsledné webové stránky splňují požadavky moderního webdesignu - jsou optimalizovány pro prohlížení na všech typech zařízení (responsivní webdesign) a doplněny o komponentu redakčního systému pro snadnou správu obsahu.

Zadání
Společnost se rozhodla nahradit nevyhovující webovou prezentaci vytvořenou svépomocí za moderní a reprezentativní webové řešení. Rychlý rozvoj společnosti v posledních letech s sebou nesl přinesl zvýšená očekávání standardu kvality jak co se týče produkce, tak i image společnosti.