zarovka sipka kafe
#Blog   #SSL   #HTTP/2   #Agile   #Team   #News #GTM   #GA   #HTML

Jak Google bojoval s webovým spamem v roce 2015

Boj proti webovému spamu je jeden ze způsobů, jak Google udržuje kvalitu vyhledávání a podporuje vysoce kvalitní webový ekosystém.

3-1140x500.png

Boj proti webovému spamu je jeden ze způsobů, jak Google udržuje kvalitu vyhledávání a podporuje vysoce kvalitní webový ekosystém. Využívá zejména kombinace algoritmů manuálních postupů, díky čemuž eliminuje v SERP stránky, které se dopouští podvodného či manipulativního chování a jsou pro uživatele bezcenné.

Google krom samotného boje proti spamu shromažďuje relevantní poznatky, analyzuje trendy a nejinak tomu bylo v minulém roce.

Trendy webového spamu v roce 2015

Došlo k velkému nárůstu hacknutých stránek a to dokonce o 180% oproti předchozímu roku.
Zvýšil se také počet stránek, které uživateli poskytují málo obsahu nebo nekvalitní obsah. Samotný obsah má na těchto stránkách mizivou přidanou hodnotu a je většinou okopírován z jiných webů.

Způsoby boje proti webovému spamu v minulém roce

Primárně se jednalo o algoritmy, které řešily většinu webspamu a zajišťovaly zlepšení kvality pro uživatele. Zbytek spamu byl řešen manuálně. Bylo posláno více než 4,3 miliónu zpráv, které upozorňovaly webmastery na ruční zásahy (penalizace) na jejich stránkách a pomáhaly identifikovat problémy.

Došlo ke zvýšení o jednu třetinu v počtu stránek, které prošly procesem vyčištění od spamu a opětovnému přehodnocení.

Spolupráce s uživateli a webmastery

Uživatelé nahlásili více než 400 000 případů spamu pomocí spamového formuláře. Jako potenciální spam bylo řešeno 65% hlášení a z tohoto množství bylo 80% vyhodnoceno jako spam.

Webmasteři mají při řešení problémů k dispozici také fórum nápovědy pro webmastery. Na tomto fóru již byly zodpovězeny desetitisíce dotazů. Kvalitním zdrojem základních informací stále zůstává příručka Pokyny pro webmastery. Doporučujeme také využívat pro každý web nástroj Google Search Console, který vás zavčasu upozorní na případné problémy.

Zdroj: Google webmaster Blog