zarovka sipka kafe
#App   #Mobil   #Agile   #Redmine   #Fintech   #Scrum   #Selenium #PSD2   #WSP2   #PHP #SOAP

 

Již 15 let jsme tu pro Vás!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem vytváření databáze kandidátů ve společnosti A‑WebSys, spol. s r. o. se sídlem v Brně, Kounicova 966/67a, IČ 26910560 (dále jen „Správci“). Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím kontaktních údajů poskytuji dobrovolně a to na dobu 3 let nebo do písemného odvolání tohoto souhlasu na e-mailovou adresu . Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právu přístupu ke svým osobním údajům, o právu měnit je a aktualizovat zasláním na e-mailovou adresu . Prohlašuji, že údaje a data, která jsem poskytl/a za tímto účelem, jsou úplná a pravdivá. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obdobných prací.
Detailní podmínky zpracování osobních údajů v A‑WebSys, spol. s r. o. jsou popsány v tomto dokumentu.

Potřebujete poradit?

Máte dotaz ohledně našich služeb, nebo je vše jasné a chcete s námi začít spolupracovat na novém projektu? Neváhejte nás kontaktovat.

Zobrazit kontakty
 

Ondřej Blažek

Provozní ředitel 

Ondra se ve firmě stará především o klienty, personální agendu, právní záležitosti a hlavně o to, aby vše šlapalo jak má. Chceš být součástí našeho týmu nebo máš zájem o nový web? Napiš mu! Rád si s tebou popovídá :)