zarovka sipka kafe
#Blog   #SSL   #HTTP/2   #Agile   #Team   #News #GTM   #GA   #HTML

Automatizované testování

Krok k lepšímu :)

1_NnEiq0BSh3I3mcPO66BoPA.jpeg

Obzvlášť pro rozsáhlé systémy je zapotřebí zajistit nízkou míru chybovosti a vysokou míru spolehlivosti systému. K dosažení tohoto cíle se nelze obejít bez plánovaného testovacího cyklu, pro který se určí stěžejní oblasti vyvíjeného systému společně s prioritami pro průběh cíleného testování. Systémy, ať už webové, desktopové nebo mobilní aplikace či jiný software, se neobejdou bez testování, které staví na etapách návrhu a vývoje. Společně tak odkrývají vzniklé chyby a defekty v implementaci i logickém návrhu systému.

 


Pro některé projekty tak pracujeme na možnostech rozšíření sady jednotkových a integračních automatizovaných testů nejen o novou sadu systémových testů, ale také sadu testů pro uživatelské prostředí. Tedy cílem je upevnit standardní uživatelské používání námi vyvíjené aplikace. To nám také zjednodušuje generování potřebných dat a jejich využití pro testovací scénáře.

Jako příklad lze uvést multiplatformní projekt Akéla, který technicky zastřešuje hybridní webovou aplikaci, která je dostupná pro operační systémy Windows, MacOS a iOS. Zobrazování grafického prostředí proto obstarává prohlížeč Chrome, resp. Safari. Kvůli podpoře různých systémů, resp. prohlížečů a fyzických zařízení se nabízí testovací nástroje postavené na Selenium WebDriver. WebDriver je roky ověřený standard v oblasti testování webových aplikací, se kterým je možné pracovat v mnoha různých programovacích jazycích. Rozšíření pro testování webových i hybridních aplikací na mobilních zařízeních nám umožňuje testovací framework Appium.

Protože je frontend, resp. grafické prostředí Akély programováno s využitím webových technologií včetně jazyka JavaScript, můžeme tak využít testovací framework CodeceptJS, který sjednocuje a zjednodušuje rozhraní řady samostatných testovacích frameworků. S CodeceptjJS je tak možné vytvořit automatizované testy pro UI s využitím jak WebDriver, tak i Appium pro mobilní zařízení.