zarovka sipka kafe
#Blog   #SSL   #HTTP/2   #Agile   #Team   #News #GTM   #GA   #HTML

„Vzájemná komunikace je klíčovým prvkem."

Představujeme dalšího člena týmu! S Martinem o jeho začátcích v A-WebSys, pracovních výzvách i kolektivu.

p1A9ZO8.jpg
Martin k nám nastoupil na začátku března a už od úplného začátku je nepostradatelným členem našeho týmu. Do pracovního tempa naskočil bez váhání a my už si dnes náš tým bez něho nedoveme představit.

Jak vnímal začátky práce a fungování u nás?

„Tři měsíce utekly jako voda. Tři měsíce od doby, kdy jsem mohl úspěšně nastoupit do společnosti A-WebSys po nesmělé reakci na vystavený inzerát, jenž by mne začlenil na pozici testera. Ačkoli základy jsem studiem položil v oblasti informatiky a programování, nástup sem pro mne znamenal velký úkrok od vývoje směrem k testování. Nabídka mne zaujala z důvodu pokrytí různých oblastí a technologií. Jistě jsem si říkal, že to bude výzva, avšak výzva, která za to bude stát.

Na počátku jsme si prošli vzájemná očekávání a zhodnotili možnosti, s jakými bude možné nakládat při výkonu práce. K mému menšímu překvapení jsem se dozvěděl, že se jedná o první oficiální pozici interně určenou pro testování. Tím se zvýšila laťka pro naplnění vzájemných očekávání, avšak k vytyčenému cíli se přesto jistě úspěšně dostaneme.

V první fázi, ač optimisticky odhadovanou jen na několik málo měsíců, mělo být směřováno veškeré úsilí na jediný projekt zaměřený na finanční poradenství. Zmiňuji jediný, ale ten sám o sobě zahrnuje velký záběr a rozmanité technologie. Také uchopení za správný konec si vyžaduje vlastní podíl, protože se v tomto případě naskakuje do rozjetého vlaku.

Jakmile se však podaří situaci dostatečně zmapovat a udržet v ustáleném stavu, budeme moct pokračovat další fází, která má za cíl položit základy pro potenciální rozšíření v oblasti testování ve společnosti. Tím se zvýší připravenost pro ostatní rozběhnuté a bodoucí projekty.

Ve srovnání s předchozí pracovní zkušeností je příjemná změna potkávat kolegy každý den jen pár kroků od pracovního místa, na rozdíl od komunikace vedené po internetu, protože nejbližší kolega byl vzdálený několik set kilometrů.

V A-WebSys jsou všichni velice přátelští, proto nenastal jediný okamžik, kdy by se člověk jen na chvíli cítil jakkoli odstrčený. V současném týmu by takový stav byl navíc jen zbytečnou překážkou. Vzájemná komunikace je zde klíčovým prvkem, ať už se jedná o plánování, probíhající diskuse k aktuálním či budoucím problémům, nebo denní práci na testech aplikace. Také z toho důvodu, že na současném projektu pracuje celkově okolo deseti lidí.

Jak bylo na začátku řečeno, uběhly tři měsíce od prvního vstupu dveřmi společnosti. Každý den si člověk odnáší něco nového. Protože do práce to mám, co by kamenem dohodil, vstřebání přibývajících zkušeností lze kombinovat s příjemnými procházkami. K tomu ještě pustit veselou hudbu, která pomůže s utříděním myšlenek a člověk se může připravovat a těšit na nový den.“